Vinyl vloeren how it’s made!

VINYL – PVC VLOEREN ‘HOW IT’S MADE’ 
 

Vinyl – PVC – Kunststof – Vloeren:

De meeste kunststof vloeren zijn op basis van polyvinylchloride zoals vinyl en PVC.

Toepassing:
Kunststof vloeren worden vanwege het eenvoudige onderhoud meestal gebruikt in woonkamers – keukens – badkamers – slaapkamers – kantoren – winkels – ziekenhuizen etc. Let op met het verwijderen van oude vinylvloeren: de onderkant bevat soms asbest.

De Productie:
Voor de productie van 1 kg PVC is 0,7 kg aardolie, 1 kg NaCl (keukenzout) en maar liefst 3,8 liter water nodig. De ondergrondse winning van NaCl kan, net als bij de winning van olie, voor verzakking van de bodem en verstoring van bodemprocessen zorgen.

Transport:
Bij de productie van PVC wordt reactief chloor gebruikt. Tegen het transport van chloor wordt door milieuorganisaties als Greenpeace geprotesteerd, omdat het chloor mutageen (erfelijk materiaal veranderend) zou zijn, alleszins is het gevaarlijk transport.

Verwerking:
PVC wordt voor 43% gemaakt uit aardolie en voor 57% uit keukenzout. Van aardolie wordt etheengas gemaakt. Uit het zout wordt door middel van elektrolyse chloor gehaald (waarbij asbest vrijkomt). Van etheen en chloor wordt vinylchloride of vinylchloridemonomeer gemaakt.

Buiten de vluchtige organische stoffen (VOS) waaronder tolueen, butyl, ethylbenzeen en andere, bevatten PVC-vloeren ook 10 tot 50% plastificeermiddelen, waaruit ftalaten kunnen vrijkomen. Deze semivluchtige organische stoffen zijn voornamelijk di-n-butylftalaat, diethylhexylftalaat en diisonylftalaat. Net zoals bij vluchtige organische stoffen verhoogt de emissie van semivluchtige organische stoffen bij een hogere luchtvochtigheid.

Gebruik:
Kunststof vloeren veroorzaken statische elektriciteit, ze kunnen hiertegen geaard worden. In geval van brand komen toxische chloorwaterstoffen vrij uit PVC-vloerbekledingen. Dit verstikkende gas veroorzaakt ernstige irritaties van ogen en luchtwegen.

De afvalfase:
Recycleren: kunstof vloeren worden meestal gekleefd of gegoten, vandaar kunnen ze bij vervanging meestal moeilijk gescheiden worden van de ondergrond. Als het niet te veel vermengd is kan het PVC-afval schoongemaakt worden en vermalen tot regranulaat. Dit oude PVC kan als kern in bijvoorbeeld buizen of ramen worden gebruikt. De binnen en buitenkant bestaat dan uit nieuw PVC. Op deze wijze is tenminste 30% primair materiaalnodig.

Belangrijk:
Ook flexibele Vinyl – PVC vloeren zijn sinds kort verplicht voorzien van het CE – keurmerk, waardoor ze moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die in de harmonische norm zijn vastgelegd, zoals reactiegedrag bij brand, het niet vrijkomen van formaldehyde en pentachloorfenol, elektrostatisch gedrag bij warmtegeleidbaarheid. Een nieuwe voorwaarde, namelijk de emissie van vluchtige organische stoffen (VOC), wordt binnenkort in de norm opgenomen.